I. Sr. Antoni Flores i Ardiaca

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Antoni Flores i Ardiaca

Declaració d'activitats i càrrecs públics (28/09/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Tremp Regidor Parcial