I. Sr. Joan Carles Garcia Guillamon

Declaració d'activitats i càrrecs públics (05/03/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
AJUNTAMENT D'ALFARRAS ALCALDE Parcial 
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ CONSELLER Parcial 

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
GENERALITAT DE CATALUNYA  Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials