I. Sra. Maria Antònia Batlle i Andreu

Declaració d'activitats i càrrecs públics (05/03/2021)

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi

Professió
EMPRESARIA DEL SECTOR TURÍSTIC

Activitats laborals

OcupacióEmpresa
DIRECCIÓ  BATLLE ANDREU SL 

Activitats empresarials

CàrrecNom de l'empresaSector econòmic
DIRECCIÓ BATLLE ANDREU SL TURÍSTIC