I. Sra. Judith Toronjo Nofuentes

Declaració d'activitats i càrrecs públics (19/07/2021)

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.