H. Sr. Ramon Tremosa Balcells

Tornar a la fitxa d'H. Sr. Ramon Tremosa Balcells

Declaració d'activitats i càrrecs públics (25/05/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
UNIVERSITAT DE BARCELONA Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials 

Activitats privades exercides actualment

Altres activitats

  • Publicació llibres