I. Sr. José Rodríguez Fernández

Declaració d'activitats i càrrecs públics (14/01/2022)

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.