I. Sr. José Rodríguez Fernández

Declaració d'activitats i càrrecs públics (22/05/2019)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Assessor del Conseller Exclusiva 

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Personal eventual o de confiança