I. Sra. Núria Picas Albets

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Núria Picas Albets

Declaració d'activitats i càrrecs públics (31/05/2019)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Bombers de Catalunya Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials 

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi

Professió
Atleta de curses de muntanya

Altres activitats

  • Conferenciant