I. Sra. Elena Fort i Cisneros

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Elena Fort i Cisneros

Declaració d'activitats i càrrecs públics (21/05/2019)

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi

Professió
Advocada

Activitats mercantils

CàrrecNom de la societatDomicili social
Administradora Bufet Ripol-Fort Advocats, S.L.P. Rambla Catalunya, 61 1er 2º A