I. Sr. Martí Pachamé Barrera

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Martí Pachamé Barrera

Declaració d'activitats i càrrecs públics (14/09/2018)

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi

Professió
Professor Universitari

Activitats laborals

OcupacióEmpresa
Classes Online (140h anuals)  OBS-UB (Online Business School) 
Tutories TFM (20h anuals) EAE (Escuela Administración de Empresas)