I. Sra. Raquel Sans Guerra

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Raquel Sans Guerra

Declaració d'activitats i càrrecs públics (24/07/2018)

Activitats privades exercides actualment

Activitats laborals

OcupacióEmpresa
Periodista Xarxa Audiovisual Local, SL 
Professora associada Universitat Rovira i Virgili