Il·lma. Sra. Anna Erra i Solà

Declaració d'activitats i càrrecs públics (14/06/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Vic Alcaldessa