I. Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Ferran Roquer i Padrosa

Declaració d'activitats i càrrecs públics (22/02/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Borrassà Alcalde  

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Generalitat de Catalunya  Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials