Il·lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer

Declaració d'activitats i càrrecs públics (29/01/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Ajuntament de sabadell Personal laboral, fix o temporal  

Activitats privades exercides actualment

Activitats empresarials

CàrrecNom de l'empresaSector econòmic
ADMINISTRADOR  CAN FELIU DEL CANTÓ,S.L. SERVEIS