I. Sr. Daniel Serrano Coronado

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Daniel Serrano Coronado

Declaració d'activitats i càrrecs públics (02/03/2022)

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi, remunerades

Activitat professional (indiqueu, si escau, l'epígraf corresponent segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques - CNAE)
Advocat