Sr. Vidal Aragonés Chicharro

Tornar a la fitxa de Sr. Vidal Aragonés Chicharro

Declaració d'activitats i càrrecs públics (10/01/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Cornellà de Llobregat Regidor Parcial 

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Universitat Autònoma de Barcelona Personal laboral, fix o temporal  

Activitats privades exercides actualment

Activitats laborals

OcupacióEmpresa
Advocat Col.lectiu Ronda, S.C.C.L. Sol.licitada excedència forçosa al Col.lectiu Ronda, SCCL amb data d'efectes del 17/01/2018.