I. Sr. José María Cano Navarro

Declaració d'activitats i càrrecs públics (21/06/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR REGIDOR  

Activitats privades exercides actualment

Activitats mercantils

CàrrecNom de la societatDomicili social
ADMINISTRADOR ECONOMISTAS JMCANO,SLP JACINT VERDAGUER, 129. PREMIÀ DE MAR (BARCELONA)