I. Sra. Mònica Palacín París

Declaració d'activitats i càrrecs públics (24/01/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Pineda Regidora  
Consell Comarcal del Maresme Consellera comarcal