I. Sra. Imma Gallardo Barceló

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Imma Gallardo Barceló

Declaració d'activitats i càrrecs públics (23/01/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
AJUNTAMENT DE RIALP Personal laboral, fix o temporal Declaració de serveis especials