I. Sr. Narcís Clara Lloret

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Narcís Clara Lloret

Declaració d'activitats i càrrecs públics (30/01/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Universitat de Girona Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials