I. Sra. Gemma Geis i Carreras

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Gemma Geis i Carreras

Declaració d'activitats i càrrecs públics (25/04/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Universitat de Girona Personal laboral, fix o temporal Declaració de serveis especials 

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi

Professió
Advocada

Activitats laborals

OcupacióEmpresa
Professora de Dret administratiu Universitat de Girona