H. Sra. Elsa Artadi i Vila

Tornar a la fitxa d'H. Sra. Elsa Artadi i Vila

Declaració d'activitats i càrrecs públics (22/02/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Barcelona  Regidora