I. Sra. María Francisca Valle Fuentes

Declaració d'activitats i càrrecs públics (11/01/2018)

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi

Professió
ABOGADO

Activitats laborals

OcupacióEmpresa
ABOGADO AUTÓNOMO