I. Sra. Adriana Delgado i Herreros

Declaració d'activitats i càrrecs públics (21/10/2019)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet Alcaldessa