Sra. Gabriela Serra Frediani

Tornar a la fitxa de Sra. Gabriela Serra Frediani

Declaració d'activitats i càrrecs públics

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.