I. Sra. Rosa Maria Ibarra Ollé

Declaració d'activitats i càrrecs públics (19/09/2019)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Valls Regidora  
Consell Administració Provalls, S.A. Consellera  
Gestió Pius Hospital, S.A.  Membre de la Junta General d'Accionistes, com a regidora  
Promocions Econòmiques Valls, S.A. Membre de la Junta General d'Accionistes i del Consell d'Administració, com a regidora  
Valls Infraestructures i Serveis, S.A.  Membre de la Junta General d'Accionistes, com a regidora