I. Sr. Rafel Bruguera Batalla

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Rafel Bruguera Batalla

Declaració d'activitats i càrrecs públics (08/01/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Parlament de Catalunya Diputat Exclusiva 

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
Generalitat de Catalunya - Departament d'Ensenyament  Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials