I. Sra. Marta Moreta Rovira

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Marta Moreta Rovira

Declaració d'activitats i càrrecs públics (27/06/2023)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicacióRègim de retribució
Ajuntament de Manlleu Regidora  Cap 
Ajuntament de les Masies de Voltregà Directora de Serveis Exclusiva  

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituacióPercebeu triennis de l'administració d'origen?
Ajuntament de les Masies de Voltregà Funcionari/ària de carrera Declaració de serveis especials