I. Sra. Lorena Roldán Suárez

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Lorena Roldán Suárez

Declaració d'activitats i càrrecs públics (09/01/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Llocs de treball ocupats en el sector públic

Administració, entitat, corporació o empresaNaturalesa de la relacióSituació
BASE-GESTIÓ D'INGRESSOS Personal laboral, fix o temporal Excedència especial