I. Sra. Jéssica Albiach Satorres

Declaració d'activitats i càrrecs públics (22/02/2021)

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.