I. Sra. Gemma Lienas Massot

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Gemma Lienas Massot

Declaració d'activitats i càrrecs públics (22/02/2021)

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi

Professió
ESCRIPTORA I CONFERENCIANT