I. Sr. Jordi Orobitg i Solé

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Jordi Orobitg i Solé

Declaració d'activitats i càrrecs públics (16/06/2021)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Ajuntament de Lloret de Mar Regidor i portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana Parcial 

Activitats privades exercides actualment

Activitats professionals per compte propi

Professió
ADVOCAT. COL·LEGIAT número 1659 Il·lustre Col·legi d?Advocats de Girona