I. Sr. Eduardo Reyes i Pino

Tornar a la fitxa d'I. Sr. Eduardo Reyes i Pino

Declaració d'activitats i càrrecs públics (25/11/2019)

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.