I. Sra. Marta Vilalta i Torres

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Marta Vilalta i Torres

Declaració d'activitats i càrrecs públics (01/10/2018)

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.