I. Sr. Antonio Espinosa Cerrato

Declaració d'activitats i càrrecs públics (11/01/2018)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Parlament de Catalunya Diputat Exclusiva