I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

Tornar a la fitxa d'I. Sra. Carmen de Rivera i Pla

Declaració d'activitats i càrrecs públics (09/01/2018)

Activitats privades exercides actualment

Activitats mercantils

CàrrecNom de la societatDomicili social
Sòcia Estudi Jurídic Barcelona, S.L. Consell de Cent, 301 3ª Planta, 08007 Barcelona