H. Sr. Ferran Mascarell i Canalda

Declaració d'activitats i càrrecs públics (07/02/2020)

Càrrecs públics i llocs de treball ocupats actualment en el sector públic

Càrrecs públics

Entitat, administració, organisme o empresa públicaCàrrecRègim de dedicació
Diputació de Barcelona Diputat Exclusiva 
Ajuntament de Barcelona  Regidor