H. Sr. Antoni Comín Oliveres

Tornar a la fitxa d'H. Sr. Antoni Comín Oliveres

Declaració d'activitats i càrrecs públics

Imatge nformació  Cap activitat professional, laboral o empresarial exercida i cap càrrec públic ocupat actualment, a banda de la seva activitat com a membre del Parlament.