Agenda de Alfons Montserrat Esteller

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2019

Dimarts, 3

14:50h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/12/2019)

Dijous, 5

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/11/2019)

Dimarts, 10

13:00h

Reunió de Grup

Palau del Parlament

(Aparició al web: 09/12/2019)

Divendres, 13

09:45h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/12/2019)

Dijous, 19

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/12/2019)