Agenda de Alfons Montserrat Esteller

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juliol de 2019

Dimarts, 9

12:00h

14:00h

Reunió de Grup

Palau del Parlament

(Aparició al web: 15/07/2019)

Dimecres, 10

10:00h

19:20h

Ple del Parlament

Palau del Parlament

(Aparició al web: 15/07/2019)

Dijous, 11

09:00h

18:00h

Ple del Parlament

Palau del Parlament

(Aparició al web: 15/07/2019)

Dijous, 25

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/07/2019)