Agenda de Alfons Montserrat Esteller

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Novembre de 2019

Dimecres, 20

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/11/2019)

Dijous, 21

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/11/2019)

10:30h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/11/2019)

13:00h

Reunió amb l'Associació d'Higienistes Dentals i Auxiliars de Catalunya (AHIADEC)

Palau del Parlament

(Aparició al web: 20/11/2019)

15:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 15/11/2019)

15:04h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària (continuació)

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/11/2019)

Dimarts, 26

15:00h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 22/11/2019)