Agenda d'I. Sra. Maite Selva i Huertas

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Agost de 2022

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.