Agenda de Helena Bayo Delgado

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2021

Dijous, 9

10:15h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala 1

(Aparició al web: 05/11/2021)

10:20h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/12/2021)

Dimarts, 14

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/12/2021)

Dimarts, 21

12:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/12/2021)

Dimecres, 22

15:15h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/12/2021)

Dijous, 23

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/12/2021)