Agenda de Helena Bayo Delgado

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Gener de 2022

Dijous, 20

10:15h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Videoconferència

(Aparició al web: 13/01/2022)

10:20h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/01/2022)

Dilluns, 24

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe

(Aparició al web: 19/01/2022)

Dimarts, 25

16:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària- Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/01/2022)