Agenda de Helena Bayo Delgado

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Febrer de 2022

Dimecres, 2

15:00h

Comissió de Cultura

(Desconvocat/ada: 22/04/2022)

Dijous, 3

17:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/02/2022)

Dimarts, 8

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/02/2022)

Dilluns, 14

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/02/2022)

Dimarts, 15

16:30h

Comissió de Recerca i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/02/2022)

Dimarts, 22

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/02/2022)