Agenda de Jordi Jordan Farnós

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Setembre de 2020

En data d'avui no hi ha programada cap activitat per a aquesta setmana.