Agenda de Jordi Jordan Farnós

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Juliol de 2021

Divendres, 2

10:00h

11:00h

Reunió Csif presons homes

(Aparició al web: 26/07/2021)

Dilluns, 5

09:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/06/2021)

Dimarts, 6

13:00h

14:30h

Reunió de grup parlamentari

(Aparició al web: 26/07/2021)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/07/2021)

Dimecres, 7

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 02/07/2021)

Dilluns, 12

19:30h

20:30h

Reunió amb grup municipal

(Aparició al web: 26/07/2021)

Dimarts, 13

13:00h

14:30h

Reunió de grup parlamentari

(Aparició al web: 26/07/2021)

Dimecres, 14

11:00h

12:00h

Reunió amb interines

telemàtica

(Aparició al web: 26/07/2021)

17:00h

18:30h

Reunió online 112 TGN

(Aparició al web: 26/07/2021)

19:00h

20:30h

Reunió AAVV Remolins

(Aparició al web: 26/07/2021)

Dijous, 15

10:30h

11:30h

Reunió CCOO Terres de l'Ebre

Seu CCOO Tortosa

(Aparició al web: 26/07/2021)

Dimarts, 20

13:00h

14:30h

Reunió grup parlamentari

(Aparició al web: 26/07/2021)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 16/07/2021)

Dimarts, 27

13:00h

14:30h

Reunió grup parlamentari

(Aparició al web: 04/11/2021)

Dijous, 29

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/07/2021)