Agenda de Jordi Jordan Farnós

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Octubre de 2021

Dilluns, 4

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/09/2021)

Dimarts, 5

13:00h

14:00h

Reunió grup parlamentari

(Aparició al web: 04/11/2021)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària - Emissió en llengua de signes

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 01/10/2021)

Dilluns, 18

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/10/2021)

Dimarts, 19

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/10/2021)

Dijous, 28

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 15/10/2021)