Agenda d'I. Sra. Eva Candela Lopez

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Desembre de 2021

Dijous, 9

10:15h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala 1

(Aparició al web: 05/11/2021)

10:20h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/12/2021)

Divendres, 10

10:00h

Comissió d'Acció Climàtica

Comissió d'Acció Climàtica

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/12/2021)