Agenda de Maialen Fernández Cabezas

L'agenda recull de manera automàtica tota l'activitat que els diputats han informat en les seves agendes.

Novembre de 2020

Dilluns, 2

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/10/2020)

Dimarts, 3

15:30h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/10/2020)

Dimecres, 4

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/10/2020)

Dijous, 5

09:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/11/2020)

Dimecres, 11

15:15h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/11/2020)

15:30h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 06/11/2020)

Dijous, 12

10:15h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 06/11/2020)

15:15h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/11/2020)

Dimarts, 17

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/11/2020)

Dimecres, 18

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/11/2020)

Dijous, 19

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/11/2020)

Dimecres, 25

15:15h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Videoconferència

(Aparició al web: 20/11/2020)

Dijous, 26

16:30h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Videoconferència

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/11/2020)